Lưu trữ của tác giả: ngoc

Số kênh trên máy GNSS RTK là gì? Có cần hơn 1000 kênh?

Một số nhà cung cấp thiết bị khảo sát đã quảng cáo rằng thiết bị

Phần mềm DPSurvey

Giới thiệu về DPSurvey DPSurvey là phần mềm trắc địa tự động chuyển hóa công

GNSS là gì? Ảnh hưởng thế nào đến máy định vị vệ tinh GNSS

Với một máy định vị vệ tinh GNSS, thì việc nó thu được tín hiệu