chính sách bảo mật vngeo.vn

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web, bạn đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Những điều này có thể thay đổi, nhưng bất kỳ thay đổi nào cũng đều sẽ được đăng lên và thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho các hoạt động và thông tin trên cơ sở tịnh tiến, chứ không phải hồi tố. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào bạn truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

Thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng

Các thông tin chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Họ & tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ email

Các thông tin trên chỉ thu thập được khi quý khách tự nguyên cung cấp.

Mục đích thu thấp thông tin cá nhân từ khách hàng

Thông tin này sử dụng vào việc liên hệ lại quý khách hàng để tư vấn về sản phẩm dịch vụ.

Những Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Được Tiếp Cận Với Thông Tin Khách Hàng

Thông tin khách hàng sẽ được tiếp cận bởi 1 cá nhân duy nhất:

  • Họ tên: Nguyễn Phú Ngọc
  • Số điện thoại: 0943 888 236
  • Phòng ban: Kinh doanh

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin của quý khách hàng sẽ được lưu trữ để phục vụ cho việc xây dựng tệp khách hàng tiêng của doanh nghiệp. Thông tin này được bảo mật, chỉ được tiếp cận bởi nhân viên tư vấn khách hàng của Công ty. Tất cả email và bản tin từ trang web này cho phép bạn chọn không tiếp tục nhận thư.

Thông tin sẽ không bao giờ được bán, chia sẻ hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc trao đổi với khách hàng về các sản phẩm.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra trong các trường hợp:

  • Được Pháp luật cho phép hoặc theo yêu cầu của Pháp Luật
  • Cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc tiềm năng hoặc giao dịch trái phép
  • Điều tra các gian lận đã xảy ra

Xóa bỏ thông tin cá nhân của khách hàng

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0943 888 236

Nếu quý khách có yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thông lưu trữ, vui lòng liên hệ: 0943 888 236

Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web: https://vngeo.vn/

Cơ Chế Tiếp Nhận Và Giải Quyết Khiếu Nại Của Khách Hàng

Giải quyết yêu cầu của khách hàng ngay khi nhận được yêu cầu!

Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.