Máy GPS 2 Tần Số RTK Meridian M6

  • 1408 kênh
  • Theo dõi 8 hệ vệ tinh
  • Bù nghiêng 60 độ
  • Radio trong 2W
  • Chống bụi nước IP68


Nhận báo giá máy RTK Meridian M6