Máy Thủy Bình Điện Tử Leica Sprinter 150M

  • Phóng đại: 24X
  • Độ chính xác: 1.5mm
  • Chống bụi nước IP55
  • Bộ nhớ 2000 điểm
  • Tự động tính các bài toán cao độ


Nhận báo giá máy thủy bình điện tử Leica Sprinter 150M