Giới Thiệu Phần Mềm AutoCad Đã Được Trắc Địa Hóa – Cad_Duan

Cad_Duan thực chất là bộ tiện ích, là bộ công cụ được thiết kế bởi tác giả Nguyễn Thành Duân từ năm 2009. Bộ tiện ích này chạy trên nền đồ hoạ Autocad (phiên bản hỗ trợ từ Autocad 2007 trở lên. Các tiện ích được viết trên ngôn ngữ lập trình Autolisp và nhúng vào phần mềm Autocad.

Như vậy, khi cài đặt bộ tiện ích Cad-Duan, bên cạnh các tính năng mặc định của AutoCad 2007, người dùng sẽ có thêm 6 menu tiện ích chuyên phục vụ xử lý các bài toán đồ họa cho ngành trắc địa.

Bộ tiện ích, phần mềm Cad-Duan mang đến cho người sử dụng một phương pháp xử lý nhanh, chính xác với những thao tác đơn giản và tiện lợi, đặc biệt là với những người chưa nắm vững về kiến thức trắc địa.

Phần mềm Cad Duan

6 tiện ích của phần mềm CAD_DUAN

 • Cắt các đối tượng dạng đường tại 1 điểm
 • Sao chép thông tin đối tượng Text dạng Clip Board
 • Tương tác với Polyline
  • Chuyển đổi Polyline 2D sang 3D
  • Chuyển đổi Polyline 3D sang 2D
  • Chuyển đổi Polyline 3D sang 3DFACE
  • Chuyển đổi 3DFACE sang Polyline 3D
  • Chọn lại đỉnh Polyline
  • Đảo chiều Polyline
  • Gán số hiệu thông minh vào Polyline theo khoảng cách
  • Gán Text cao độ vào đường Polyline theo khoảng cách
  • Gán số hiệu vào đường Polyline theo khoảng cách
  • Gán số hiệu vào đường Polyline cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ
  • Gán độ cao cho Text
  • Gán mã Code cho Text số thứ tự
  • Gán tên điểm vào đỉnh Polyline
  • Đánh số thứ tự điểm chi tiết
  • Đánh thứ tự đỉnh Polyline
  • Đánh số hiệu đỉnh Polyline và xuất số hiệu sang Excel
  • Đánh lại số hiệu trên Polyline
  • Tạo Text tại đỉnh hình chữ nhật
 • Tương tác với Text
  • Chuyển đổi Text 2D sang Text 3D
  • Chuyển đổi Text sang chữ Hoa, Thường
  • Chuyển đổi Text 2D sang Text 3D theo toạ độ Z
  • Cộng các Text cao độ với 1 số
  • Trừ các Text cao độ với 1 số
  • Nhân các Text cao độ với 1 số
  • Chia các Text cao độ với 1 số
  • Cộng trừ các Text độ cao với 1 số ngẫu nhiên
  • Đổi kính thước Text hàng loạt
  • Scale chiều cao chữ
  • Đưa góc xoay Text về góc 0
  • Dãn cách Text thẳng hàng cách đều nhau
  • Ghi chú Text
  • Lọc Text phục vụ công tác giải phóng mặt bằng
  • Xoá Text thẳng hàng
  • Xoá Text trên Polyline
  • Xuất toạ độ theo ký tự đầu
  • Xuấn toạ độ theo ký tự cuối
  • Sắp xếp Text thẳng hàng
  • Scale cụm Text
  • Xoay Text theo giá trị góc cộng thêm
  • Xoay Text theo điểm Pick
  • Thêm tiền tố vào Text
  • Thêm hậu tố vào Text
 • Tương tác với Block
  • Đổi tên Block
  • Sao chép và đổi tên Block
  • Thay thế Block
  • Thay đổi điểm chèn giữ nguyên vị trí Block
  • Thay đổi điểm chèn Block
  • Xoay Block theo đường Polyline
  • Chèn Block theo mã địa vật
  • Chèn Block theo ký tự đầu
  • Chèn Block theo ký tự cuối
 • Chuyển đổi các đối tượng sang Point
 • Chia các đối tượng dạng đường theo khoảng cách
 • Chia thửa theo diện tích
 • Theo tác với đối tượng trong – ngoài – giữa các vùng
  • Chọn đối tượng trong vùng
  • Chọn đối tượng ngoài vùng
  • Chọn đối tượng ngoài giữa 2 vùng giao nhau
 • Chuyển đổi giữa các hệ toạ độ
  • Đưa hệ toạ độ User về World
  • Chuyển đổi BL hệ toạ độ VN2000
  • Chuyển đổi giữa hệ toạ độ VN2000 và WGS84
  • Chuyển đổi XY sang Lat-Long trong hệ VN2000
  • Tra cứu thông tin kinh tuyến trục các tỉnh, thành phố
 • Đánh dấu Text bằng đường tròn
  • Theo ký tự đầy đủ
  • Theo ký tự đầu
  • Theo ký tự cuối
  • Kiểm tra Text không có trong vùng
 • Đánh số thứ tự tăng giảm dần
  • Tuỳ chọn số bắt đầu và gia số tuỳ ý
  • Copy số tằng dần từ Text có sẵn
  • Copy tăng dần đối với đối tượng Block Attribute
 • Kéo dài Line về 2 phía
 • Dùng Block cắt tỉa đối tượng dạng đường
 • Ghi thời gian Save trên bản vẽ
 • Lọc đối tượng
  • Lọc đối tượng theo khoảng cách
  • Lọc đối tượng theo kích thước Text
 • Ghi chú toạ độ theo điểm Pick
  • Pick toạ độ trên bản vẽ
  • Thống kê toạ độ đã Pick
  • Xuất toạ độ đã Pick sang Excel
 • Ghi kích thước cạnh và góc
  • Ghi kích thước cạnh
  • Ghi toạ độ và kích thước thủ công
  • Đo góc duỗi thẳng
  • Đo góc tự động
 • Di chuyển đối tượng về đối tượng khác
  • Di chuyển Block về Text theo khoảng nhập
  • Di chuyển đỉnh Polyline về Text gần nhất theo khoảng nhập
  • Di chuyển Text về Point
  • Di chuyển Text về Block
  • Di chuyển Text về tâm vùng
  • Di chuyển Text về tâm đường tròn
  • Di chuyển Text về giữa Line
  • Di chuyển Text về đỉnh Line
  • Di chuyển Text về vị trí tối ưu
  • Di chuyển Text chạm Block ra 1 khoảng nhập
  • Di chuyển Text theo khoảng cách ngẫu nhiên
  • Di chuyển Text trùng nhau theo khoảng nhập trên polyline
  • Di chuyển Text đơn trùng nhau theo khoảng nhập
  • Di chuyển Text vuông góc với Polyline không giới hạn khoảng cách
  • Di chuyển Text vuông góc với 1 Line, Polyline giới hạn khoảng cách
  • Di chuyển Text vuông góc với nhiều Line, Polyline giới hạn khoảng cách
 • Mô hình số địa hình
  • Phân vùng màu sắc Text theo độ cao
  • Tạo mô hình TIN
  • Tra cao độ bề mặt
  • Nội suy cao độ điểm bề mặt
  • Nội suy cao độ theo đối tượng chọn
  • Nội suy cao độ điểm theo file
  • Nội suy theo Line
  • Nội suy theo Polyline
  • Vẽ đường đồng mức
  • Lật cạnh mô hình
  • Tô màu đường đồng mức
  • Vẽ nhãn đường đồng mức
  • Vẽ mặt cắt từ bình đồ
  • Vẽ trắc dọc tuyến từ bình đồ
  • Chèn Text mặt cắt ngang trên bình đồ
 • Tạo Tuyến
  • Nội Polyline theo số thứ tự
  • Nối Polyline theo đối tượng được chọn
  • Nối Polyline theo file tên điểm
 • Nội suy cao độ
  • Nội theo theo kiểu pick liên tiếp
  • Nội theo theo kiểu khoảng cách
  • Nội theo theo kiểu số lượng
  • Nội suy điểm thông minh tự động
  • Chêm dày độ cao từ 1 điểm trong vùng
 • Offset đường Polyline theo hướng vuông góc
 • Tạo số ngẫu nhiên từ 1 số theo khoảng chênh
 • Tạo số ngẫu nhiên trong khoảng nhập
 • Chèn khổ giấy
  • Tìm kích thước khung theo tỷ lệ và khổ giấy nhập
  • Ghép khổ giấy theo tỷ lệ và nhóm đối tượng được chọn
  • Tìm tỷ lệ phù hợp với bản vẽ và khổ giấy
 • Tìm toạ độ điểm theo file chứa tên điểm
 • Tìm số Min_Max trong tập text quét chọn
 • Tính diện tích
 • Tính diện tích hàng loạt
 • Tỉnh tổng chiều dài các đối tượng dạng đường
 • Thay đổi tên mã địa vật trong vùng
 • Thay đổi số lẻ phần thập phân cho Text dạng số
 • Thêm bớt đỉnh Polyline
 • Thêm đỉnh Polyline theo khoảng cách và convert sang Polyline từ tập Text
 • Trải mảng ký hiệu cho nhiều vùng
 • Vẽ mặt lưới và tạo khung bình đồ
  • Nối đường chéo khung ngang
  • Nối đường chéo khung dọc
  • Vẽ mắt lưới và tạo khung theo 2 điểm Pick
  • Vẽ mắt lưới Lat-Long theo 2 điểm Pick
  • Tạo mắt lưới Lat-Long hàng loạt
  • Tạo mặt lưới XY hàng loạt
  • Vẽ khung bình đồ
  • In bản vẽ hàng loạt
  • Tạo sơ đồ ghép mảnh
  • Xoá các Layout
  • Tạo nhiều file Wblock từ 1 bản vẽ
  • Chèn khung in
  • Tạo khung in Trắc Ngang
  • Tạo khung View in Trắc Dọc
 • Vẽ nhà
 • Vẽ cầu qua sông
 • Vẽ Taluy
  • Vẽ taluy đơn
  • Vẽ Taluy từ 2 mái
  • Đảo chiều Taluy bất kỳ
 • Xoá các đối tượng với các tuỳ chọn
  • Xoá Block chạm vào các đối tượng dạng đường
  • Xoá đỉnh Polyline trùng nhau hoặc theo khoảng nhập
  • Xoá Text, Point, Block theo file toạ độ
  • Xoá Line trùng nhau
  • Xoá Line vuông góc với Polyline
  • Xoá các đối tượng dạng đường theo chiều dài nhập
  • Xoá các đối tượng dạng đường theo chiều dài nhỏ hơn
  • Xoá các đối tượng dạng đường theo chiều dài lớn hơn
 • Thao tác nhanh các đối tượng
  • Copy nhanh
  • Copy nhóm đối tượng từ giữa 2 điểm
  • Move nhanh
  • Move nhóm đối tượng từ giữa 2 điểm
  • Xoay nhanh
  • Xoá nhanh
 • Xoay lại đối tượng khi bản vẽ bị xoay
 • Xuất nhập các đối tượng đồ hoạ
 • Xuất toạ độ các vùng (region)
 • Tuyến
  • Phát sinh cọc trên tuyến
  • Đánh tên cọc cho tuyến
  • Nhặt số liệu Trắc Ngang từ bình đồ
  • Ghi lý trình theo điểm Pick trên tuyến
  • Xác định toạ độ và lý trình theo dỉnh và khoảng cách tới đỉnh
  • Ghi lý trình trên tuyến
  • Xác đinh Text biên trái phải tuyến
  • Tính toạ độ điểm chi tiết từ tim cọc, khoảng cách, chênh cao
  • Đổi Layer cao độ tại cọc trên tim tuyến
  • Tạo file ntd
  • Vẽ Trắc Dọc
  • Vẽ Trắc Ngang
  • Tìm bán kính cong phù hợp với góc đường
  • Tính thông số đoạn cong
  • Tính thông số đoạn cong tuyến
  • Ghi thông số đoạn cong trên tuyến
 • Liên quan đến GPS
  • Tính số ca đô GPS tối thiểu
  • Xuất thông tin ca đô GPS
  • Liệt kê điểm GPS theo khoảng cách từ gần đến xa
  • Nối cạnh Line từ Polyline
  • Xuất tên Line từ tập Text
  • Xuất tên Line, khoảng cách, chênh cao từ tập Text
  • Đối tên file GPS
  • Hiệu chỉnh nhóm Text theo Text chuẩn
  • Sao chép file theo tên file
  • Sao chép file theo 4 ký tự
  • Sao chép file theo ngày trong năm
  • Tính trung bình toạ độ các điểm gần nhau
  • Xoá file trong các thư mục con của TBC Temporal
  • Xác định thứ tự ngày trong năm
  • Xác định ngày tháng năm từ thứ tự ngày trong năm
 • Vẽ bảng toạ độ
  • Vẽ bảng toạ độ và khoảng cách từ file toạ độ
  • Vẽ bảng toạ độ từ file (STT,X,Y,Z,CODE)
  • Vẽ bảng thống kê toạ độ gốc
  • Vẽ bảng thống kê toạ độ địa chính từ file
  • Vẽ bảng thống kê toạ độ địa chính từ bản vẽ
 • Tính khối lượng
  • Tính khối lượng đào
  • Tính tổng hàng cột
  • Tính diện ích 3D
  • Tính thể hiện theo lưới ô vuông san nền
 • Tìm Line dài nhất, ngắn nhất
 • Đối xứng tập Text
 • Vẽ nhiều mũi tên chung gốc
 • Offset Line theo khoảng cách và số lượng
 • Hiệu chỉnh toạ độ GPS theo số liệu toàn đạc
 • Xuất tên đỉnh Polyline, chênh cao, khoảng cách
 • Vẽ lưới độ cao từ file tên điểm, chênh cao, khoảng cách
 • Gán cao độ cho đường đồng mức
  • Từ một text theo chiều giảm
  • Từ một text theo chiều tăng
  • Theo điểm Pick và giảm
  • Theo điểm Pick và tăng
  • Từ cách nhập trực tiếp và giảm
  • Từ cách nhập trực tiếp và tăng
  • Theo kiểu gán Text vào Polyline
 • Chọn đối tượng
  • Theo chiều dài nhập
  • Theo chiều dài lớn hơn
  • Theo chiều dài nhỏ hơn
  • Giao với Polyline
  • Chọn Point đứng độc lập
  • Chọn Text theo cao độ
  • Chọn Text theo nội dung
  • Chọn Text dạng số
  • Chọn Text dạng chữ
  • Chọn Text trên Polyline
 • Đánh số hiệu theo kiểu Zich Zắc
 • Phục hồi đường bao cho Hatch
 • Đánh số hiệu Line
 • Đánh số hiệu theo điểm giữa Line
 • Xác định tâm vùng
 • Cập nhật lại Line theo chiều dài
 • Tạo đường bao ngoài các đối tượng được chọn
 • Tìm đường đi ngắn nhất
 • Gán thuộc tính cho đối tượng
  • Đưa Color, Linetype, Lineweight về By Layer
  • Đưa độ rộng nét đường về 0
 • Bật chế độ dùng DPSurvey và Hhmaps
 • Căn chỉnh lại cấu trúc file
6 tiện ích của phần mềm Cad_Duan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *